ร่วมแสดงความยินดี ธ.ก.ส.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557
ข่าววันที่ : 25 พ.ย. 2557
Share

tmp_20152901130002_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 15 พ.ค. 2558

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวแสดงความยินดี 
และความภาคภูมิใจ กับการที่ ธ.ก.ส.ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2557 พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ

“รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ พนักงาน ธ.ก.ส. และพี่น้องเกษตรกรไทย รางวัลแห่งเกียรติยศ ที่ทำให้ ธ.ก.ส. มีโอกาสให้บริการทางการเงินควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ลูกค้าและประชาชน”

โดยในงานได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับชมวีดิทัศน์บรรยากาศงานมอบรางวัลในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2557 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้นำถ้วยรางวัลขึ้นเวทีเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมชื่นชม ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารบางเขน

โดยในปีนี้ ธ.ก.ส.คว้ารางวัลรวม 4 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
2.รางวัลเปิดเผยข้อมูลดีเด่น
3.รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
4.รางวัลพิเศษ : รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ “รางวัล 10 ปี เชิดชูรัฐวิสาหกิจดีเด่น”

ทุกรางวัลคือ ความภูมิใจของ ธ.ก.ส.ที่แสดงถึงปณิธาน และความมุ่งมั่นขององค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตวิญญาณของบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรที่ทุ่มเท ใส่ใจ และห่วงใยพี่น้องเกษตรกร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” 

 

คลังภาพ (Gallery)
pic_20152901130003_1.jpgpic_20152901130003_2.jpgpic_20152901130003_3.jpgpic_20152901130003_4.jpgpic_20152901130003_5.jpg