ธ.ก.ส.รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2557
ข่าววันที่ : 4 ธ.ค. 2557
Share

tmp_20152901125405_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 29 ม.ค. 2558

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ G สำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2557 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เมืองสะอาด คนในบ้านมีสุข” ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

             ในปีนี้ ธ.ก.ส.ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อรับรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นสำนักงานสีเขียว 3 รางวัล คือ สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) อาคารนางเลิ้ง รางวัลระดับดีมาก (G เงิน) และอาคารประชาชื่น รางวัลระดับดี (G ทองแดง) 


 

คลังภาพ (Gallery)
pic_20152901125405_1.jpgpic_20152901125406_2.jpgpic_20152901125406_3.jpg