มาแล้ว! วีดีโอผลงานโรงเรียนธนาคาร...สานฝันนักการเงินวัยเยาว์ ปีที่ 4 หัวข้อ
ข่าววันที่ : 1 ม.ค. 2558
Share

tmp_20152901124428_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 29 ม.ค. 2558

เชิญชมวีดีโอผลงานของเยาวชนตามโครงการ "โรงเรียนธนาคาร...สานฝันนักการเงินวัยเยาว์" ปีที่ 4 หัวข้อ "คุณค่าแห่งการออม"

ผลการประกวดวีดีทัศน์เรื่องสั้น หัวข้อ "โรงเรียนธนาคาร...สานฝันนักการเงินวัยเยาว์" ปีที่ 4
 

ระดับ รางวัล ชื่อโรงเรียน ชื่อเรื่องสั้น จังหวัด
ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร คุณค่าแห่งการออม อุบลราชธานี
รางวัลที่ 2 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ธนาคารสานฝัน วันพอเพียง เลี้ยงชีพได้ เลย
รางวัลที่ 3 โรงเรียนวัดนาค รู้จักออมรู้จักเก็บ พระนครศรีอยุธยา
รางวัลชมเชย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน คุณค่าแห่งการออม อ่างทอง
รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้าน กม.35 คุณค่าแห่งการออม เพชรบูรณ์
รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านสมอทอง โรงเรียนธนาคารสร้างโอกาสทางการศึกษา อุทัยธานี
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รางวัลที่ 1 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ออม สู่ ฝัน  กาฬสินธุ์
รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา คุณค่าแห่งการออม กำแพงเพชร
รางวัลที่ 3 โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ผมชื่อแวหะมะ นราธิวาส
รางวัลชมเชย โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ รถโรงเรียนธนาคาร นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม New พะเยา
รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาล2 บ้านบาเละฮิเล ออมทรัพย์สร้างฝัน นราธิวาส

 

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าชมผลงานผ่าน BAAC YouTube Channel