นร. รร. ธนาคาร นำโดย สนจ.สุพรรณบุรี จำนวน 73 คน วันที่ 8 ก.ค. 58 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ข่าววันที่ : 8 ก.ค. 2558
Share

นร. รร. ธนาคาร นำโดย สนจ.สุพรรณบุรี จำนวน 73 คน วันที่ 8 ก.ค. 58 เวลา 8.30 - 12.00 น.

วันที่ ปรับปรุง 23 ก.ค. 2558

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 58 เวลา 9.00 - 12.00 น นักเรียนและคณะครู โรงเรียนธนาคาร นำโดย สนจ.สุพรรณบุรี จำนวน 73 คน เข้าศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและหอจดหมายเหตุ  เพื่อเป็นการตอบแทนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติงานในโครงการตลอดปีที่ผ่านมา และสร้างขวัญกำลังใจในการทำโครงการในปีบัญชี โดยมี ทีมงานของ พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและหอจดหมายเหตุ ให้การต้อนรับ และนำชมในส่วนจัดแสดงทั้งหมด ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ด้านสินเชื่อด้านการเกษตร 

คลังภาพ (Gallery)
คณะครูและนักเรียนเดินทางมาถึง เวลา 9.00นักเรียนโรงเรียนธนาคาร รับของที่ระลึก เป็นกระเป๋า ธ.ก.ส.ผู้ช่วยฝ่ายเงินฝากกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนคณะครูและนักเรียนมอบของที่ระลึก แก่ ผู้ช่วยฝ่ายเงินฝากนักเรียนให้ความสนใจ ตู้ไดโอรามาคณะครูและนักเรียนฟังวิทยากร อธิบาย เกี่ยวกับ ห้องรากฐาน ธ.ก.ส.นักเรียนฟังบรรยายจากวิทยากร เกี่ยวกับ บัญญัติ 9 ประการบรรยากาศ ภายในห้อง 4Dครูและนักเรียน เดินชม ภายในหอจดหมายเหตุคณะครูและนักเรียนถ่ายภาพ ในมุมคำสอนของ อ.จำเนียร สารนาคคณะครูและนักเรียนถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก ภายในหอเกียรติยศนักเรียนเดินชม ภายใน ห้องที่ระลึกแห่งความทรงจำคณะครูและนักเรียน เดินชม ภายในหอศิลป์