สนจ. สุรินทร์ จำนวน 45 คน วันที่ 15 ก.ค. 58 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ข่าววันที่ : 15 ก.ค. 2558
Share

สนจ. สุรินทร์ จำนวน 45 คน วันที่ 15 ก.ค. 58 เวลา 13.00 - 16.00 น.

วันที่ ปรับปรุง 17 ก.ค. 2558

วันที่ 15 ก.ค. 58 เวลา 13.00 - 16.00 พนักงาน ธ.ก.ส. จาก สนจ.สุรินทร์ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ในส่วน พิพิธภัณฑ์ หอสมุดและหอจดหมายเหตุ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้พนักงานได้เข้าใจบทบาทและภารกิจของธนาคารให้กับพนักงานระดับ 9  

คลังภาพ (Gallery)
ทางคณะ ร่วมสักการะ อนุเสารีย์ กรมหลวงชุมพรฯทางคณะฟังการบรรยายจาก วิทยากร  ภายในห้องรากฐาน ธ.ก.ส.คณะศึกษาดูงานให้ความสนใจใน บัญญัติ 9 ประการบรรยากาศภายในห้อง 4Dผู้เข้าชมให้ความสนใจ ชื่อผู้จัดการ บนเม็ดข้าวบรรยากาศภายในห้อง ที่ระลึกแห่งความทรงจำผู้ศึกษาดูงานเข้าชม หอศิลป์