สกต.ร้อยเอ็ดวางแผนบริหารงานปี59ขยายธุรกิจรับซื้อ-แปรรูปข้าวเปลือก
ข่าววันที่ : 19 มิ.ย. 2558
Share

tmp_20151906104436_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 19 มิ.ย. 2558

โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

          นายถวิล ศิริเวช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัดกล่าวว่า สหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2534 ตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.รวมกันซื้อรวมกันขายและรวมกันใช้บริการ ตามหลักการของสหกรณ์การเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรมีความสมบูรณ์พูนสุขทั้งด้านรายได้และความเป็นอยู่ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 132,069 คนผลการดำเนินงานในปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 มี.ค. 2558 มีกำไร 8,786,092.62 บาทและได้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกร้อยละ 3 ของมูลค่าหุ้น และจัดสรรเงินทุนตามข้อบังคับสหกรณ์

          นายถวิล กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้สหกรณ์ได้มีการวางแผนการดำเนินงานประจำปี 2558 ได้แก่ แผนการรับสมาชิกใหม่ จำนวน 3,000 คน แผนการลงทุนในทรัพย์สิน มูลค่า 26,500,000 บาท แผนการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิก รวมทั้งการให้การบริการ มูลค่า345 ล้านบาท แผนการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร ข้าวเปลือก จากสมาชิกเพื่อขายและเพื่อแปรรูป จำนวน 40,000 ตัน มูลค่า 280 ล้านบาท โดยมีจุดรวบรวมผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิก3 แห่ง และแผนธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร จำนวน 10,000 ตัน มูลค่า140 ล้านบาท โดยสหกรณ์คาดว่าจะมีกำไรเมื่อสิ้นปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม2559 เป็นเงิน 5,750,000 บาท

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 19 มิถุนายน 2558