เร่งช่วยเหลือชาวสวนยางพารา
ข่าววันที่ : 9 มิ.ย. 2558
Share

tmp_20150906133314_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2558

          คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยางพารา ภายใต้กรอบนโยบายเดิม โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วในปี 2557/2558 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพในปี 2558/2559

          ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จากสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 นอกจากนี้ ให้ขยายระยะเวลาโครงการที่สถาบันเกษตรกรต้องส่งคืนเงินกู้ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559  และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท) ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เร่งรัดกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานให้ได้ข้อยุติเพื่อดำเนินการต่อไป.

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 9 มิถุนายน 2558