กอน.ย้ำไม่ขึ้นราคาน้ำตาล
ข่าววันที่ : 4 มิ.ย. 2558
Share

tmp_20150406100028_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 4 มิ.ย. 2558

          เปิดเผย จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน เห็นชอบให้ความช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในอัตราตันละ 160 บาท กับเกษตรกรในฤดูกาลผลิต 2557/2558 และมีการเห็นชอบให้คงการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อนำเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายสำหรับชำระหนี้จากการกู้เงินมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยให้เกษตรกรต่างๆ ขอย้ำว่าเป็นการคงการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายให้อยู่ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ตามมติเดิมตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายอีก 5 บาทต่อ กก. ดังนั้นราคาน้ำตาลทรายตามท้องตลาดจะไม่ขยับขึ้นแน่นอน

          นายพิชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีหลักการในการเพิ่มค่าอ้อยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง คือ ครม.จะมีมติอนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำมาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูกาลผลิตนั้นๆ ในอัตราตันอ้อยละ 160 บาท ซึ่ง ครม.ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ 5 บาทต่อ กก. เพื่อนำไปชำระหนี้ที่กู้มาช่วยเหลือค่าอ้อยจนกว่าหนี้จะหมด ซึ่งทำมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ดังนั้น ในมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ได้เห็นชอบในหลักการให้คงการขึ้นราคาน้ำตาลทรายไว้ที่ 5 บาทต่อ กก.เช่นเดิม

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 4 มิถุนายน 2558