เกษตรกร'บุรีรัมย์'แห่กู้เงินธกส.ทำนา
ข่าววันที่ : 4 มิ.ย. 2558
Share

tmp_20150406095907_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 4 มิ.ย. 2558

          ขณะนี้เกษตรกรหลายอำเภอเริ่มลงทำนาและเพาะปลูกพืชไร่ในฤดูกาลใหม่แล้ว ส่งผลให้มีเกษตรกรทั้งที่เป็นลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ได้มายื่นกู้เงิน ธ.ก.ส.สาขาต่างๆ ในจังหวัดรวมกว่า 4,000 ราย ธ.ก.ส.อนุมัติให้เกษตรกรไปแล้วกว่า 2,350 ล้านบาท เพื่อที่เกษตรกรจะได้นำเงินไปลงทุนซื้อปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เป็นค่าจ้างรถไถและค่าจ้างแรงงานในการทำนาหรือเพาะปลูกพืชไร่ ทั้งมันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา โดยทาง ธ.ก.ส.จะคิดอัตราดอกเบี้ยแยกตามชั้นลูกค้า โดยลูกค้าชั้น 3 หรือ AAA+ คิดดอกเบี้ย 7 เปอร์เซ็นต์ ชั้น AAA คิด 7.75 เปอร์เซ็นต์ ชั้น AA 8.5 เปอร์เซ็นต์ หากเป็นลูกค้าใหม่ ชั้น A คิด 9.25 เปอร์เซ็นต์ และลูกค้าที่ค้างชำระ หรือชั้น B คิด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยปีนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรมายื่นกู้เพื่อนำไปลงทุนทำนา เพาะปลูกพืชไร่มากกว่าปีที่ผ่านมา

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : มติชน ฉบับวันที่ 5 มิ.ย. 2558