CSR มอบสิ่งของและบริจาคเงิน
ข่าววันที่ : 29 เม.ย. 2558
Share

tmp_20151505144109_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 15 พ.ค. 2558

คลังภาพ (Gallery)
มอบหนังสือเสียง แก่มูลนิธิคนตาบอดไทยมอบหนังสือเสียง แก่มูลนิธิคนตาบอดไทยมอบหนังสือเสียง แก่มูลนิธิคนตาบอดไทยมอบหนังสือเสียง แก่มูลนิธิคนตาบอดไทยมอบหนังสือเสียง แก่มูลนิธิคนตาบอดไทยมอบเงินบริจาค แก่มูลนิธิพระดาบสมอบเงินบริจาค แก่มูลนิธิพระดาบสมอบเงินบริจาค แก่มูลนิธิพระดาบสมอบเงินบริจาค แก่มูลนิธิพระดาบสมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ ร.ร.บ้านเด็กรามอินทรามอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ ร.ร.บ้านเด็กรามอินทรามอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ ร.ร.บ้านเด็กรามอินทรามอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ ร.ร.บ้านเด็กรามอินทรา