หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20161606132728_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs

นายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO และธนาคารออมสิน ในการดำเนินงานความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/SMEs เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ

tmp_20161606133402_1.jpg

ธ.ก.ส. จับมือ สกว. พัฒนางานวิจัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคาร ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. และนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมลงนาม

tmp_20161606133825_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล กว่า 7,424 แห่งทั่วประเทศ โดยมี นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

tmp_20163105095334_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน”

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน” รวมทั้งร่วมลงนามการเป็นพันธมิตรส่งเสริมธุรกิจ Digital Startup (Digital Startup Alliance : DSA) และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

tmp_20162505090138_1.jpg

ธ.ก.ส.จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและพนักงาน

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรและพนักงาน เนื่องในโอกาสเริ่มเข้าสู่การดำเนินงานในปีบัญชีใหม่ และเริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตทางการเกษตร 2559/2560 จึงได้จัดพิธีสำคัญทางศาสนา 3 ศาสนา ได้แก่ พิธีสมโภชพระพุทธเกษตร์รักษา การประกอบพิธีขอพรจากพระเจ้า (ดุอาอ์) และการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและพนักงานในทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ธ.ก.ส.