หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20162505103554_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน “การประชุมวิชาการกล้วยไม้ ครั้งที่ 12”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ระพี สาคริก คุณศักดิ์ชาย กาย และนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมพิธีเปิดบูธนิทรรศการ ธก.ส. ภายในงานการประชุมวิชาการกล้วยไม้ ครั้งที่ 12 โดยมี นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้ ครั้งที่ 12 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้มีการเปิดตัว “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด กล้วยไม้นานาชาติ” และมอบสินเชื่อ SMAEs ให้แก่เกษตรกรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกล้วยไม้ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน

tmp_20161703103346_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมกับ ม.เกษตรฯ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ธ.ก.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดทำ “โครงการร่วมใจสู้ภัยแล้ง มก. – ธ.ก.ส.” ด้วยการสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่ อ.บ่อพลอย และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง ชุมชนขาดน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่องเป็นพื้นที่อยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งจำนวน 8 หมู่บ้าน ของ อ.บ่อพลอย และ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หาน้ำยากและเดือดร้อนขาดน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

tmp_20161703103702_1.jpg

ธ.ก.ส. สนับสนุนทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้แทนธนาคารมอบทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ ประจำปีบัญชี 2558 ให้แก่ผู้ที่ได้รับทุนการวิจัย จำนวน 4 ราย (ลำดับที่ 1 - 4) และทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ จำนวน 3 ราย (ลำดับที่ 5 - 7) ตามโครงการสนับสนุนทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจประจำปีบัญชี 2558 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัยของ ธ.ก.ส.

tmp_20161703103937_1.jpg

พิธีลงนามความร่วมมือกับ คปภ.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ร่วมลงในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก

tmp_20161703104701_1.jpg

ฝทน. จัดอบรมโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMAEs เกษตร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ฝทน.) จัดอบรมโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SMAEs เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย หลักสูตร “การวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น และการเขียนรายงานวิเคราะห์สินเชื่อ” กลุ่มตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ ผู้จัดการสาขา พนักงานธุรกิจสินเชื่อ และพนักงานพัฒนาลูกค้า รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ