หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20183003094331_1.jpg

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยี่ยมชมโรงเรียนธนาคาร

วันที่ 29 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด พร้อมชมกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมและการบริหารจัดการทางการเงินให้กับเยาวชน

tmp_20183003093458_1.jpg

ต้อนรับกรรมการใหม่

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ ร่วมต้อนรับกรรมการธนาคาร ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี

tmp_20183003093126_1.jpg

ธ.ก.ส. เสนอแนวทางช่วยผู้มีรายได้น้อย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนใน จ.แม่ฮ่องสอน และมอบที่พื้นที่ทำกินในเขตป่าไม้ให้กับเกษตรกร ตามแนวทาง "คนอยู่ร่วมกับป่า"

tmp_20183003092801_1.jpg

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน "KIDs 4.0 เด็กไทย พัฒนา"

tmp_20170704140720_1.JPG

ธ.ก.ส.จับมือ อปท. ทดสอบระบบรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 28 มีนาคม 2560 ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย อบต.แหลมบัว อบต.ศรีมหาโพธิ์ และ อบต.ศรีษะทอง เพื่อทำการทดสอบระบบการรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560