หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20183003095536_1.jpg

นายกฯ เยี่ยมลูกค้า ธ.ก.ส.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมเปิด โครงการไทยนิยมยั่งยืน “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการธนาคาร และนายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. นำ เยี่ยมชมบูธ ลูกค้าหัวขบวน SMAEs ของ ธ.ก.ส.ที่ช่วยรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกรและจ้างแรงงานในพื้นที่

tmp_20183003095403_1.jpg

การบรรยาย ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับผู้บริหารระดับสูง”

tmp_20183003095230_1.jpg

ประชุม CFO สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในฐานะ Chief Fanancial Officer (CFO) ของ ธ.ก.ส. และนางโสภา พงศ์กระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นตัวแทนต้อนรับและร่วมประชุม กับ CFO และ Working Group ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ SFIs 9 แห่ง

tmp_20183003094755_1.jpg

ธ.ก.ส. ร่วมการประชุม เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5

นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ สมผดุง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท เป็นผู้แทนธนาคารเข้าร่วมการประชุม เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ณ ห้องดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

tmp_20183003094552_1.jpg

ประชุมขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร นายอาณพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร นายวุฒิชัย ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการสาขาจังหาร ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ หอประชุมอำเภอจังหาร โดยมีผู้มาร่วมประชุมกว่า 500 ราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งอำเภอ 5,668 ราย และทั้งจังหวัดกว่า 166,000 ราย