หอสมุด ธ.ก.ส.
เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะความรู้ด้านสินเชื่อภาคการเกษตรและการพัฒนาชนบท โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บและให้บริการ ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยังมีมุมสวยงามและห้องต่างๆเพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เช่น ห้องสำหรับเด็ก ห้องฉายภาพยนตร์ สวนสวยช่วยเรียนรู้ มุมกาแฟ และมุมอื่นๆ อีกมากมาย และที่สำคัญยังเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เข้าสู่เว็บไซต์
ประวัติความเป็นมา
เป็นแหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการและเรื่องราวสินเชื่อเพื่อการเกษตรของ ธ.ก.ส. ที่อยู่เคียงคู่เกษตรกรไทยทุกยุคสมัย ประทับใจกับภาพยนตร์ 4 มิติ ที่สะท้อนความผูกพันและความภาคภูมิใจของพนักงาน ย้อนเวลากับข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในความทรงจำของชาว ธ.ก.ส. ตื่นตาตื่นใจกับผลงานภาพเขียนชุดทวีสินโดยศิลปินผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย
เข้าสู่เว็บไซต์
รู้จักหอจดหมายเหตุ
เป็นคลังข้อมูลแห่งประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ ธ.ก.ส. เปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนให้รำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและจิตวิญญาณขององค์กร พบกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา และร่วมเก็บภาพความประทับใจกับ ธ.ก.ส. ในอดีต
เข้าสู่เว็บไซต์