เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธ.ก.ส.ออกสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ทดแทน สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเดิมที่ครบกำหนด

ข่าววันที่ : 19 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151906103519_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 19 มิ.ย. 2558

          นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดกล้วยไม้พระนาม จะครบกำหนดถอนคืนเงินฝากในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จึงออกสลากออมทรัพย์ทวีสินชุด 2558 วงเงิน 30,000 ล้านบาท ชุดใหม่รองรับเปิดรับฝาก 6 หมวดๆ ละ 10 ล้านหน่วย รวม 60 ล้านหน่วย รับฝากหน่วยละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 ล้านบาท อายุสลาก 3 ปี ครบกำหนดถอนคืนพร้อมเงินฝาก 20 กรกฎาคม 2561 มีสิทธิถูกรางวัล 36 ครั้ง ครั้งแรก16 สิงหาคม 2558 จนถึงครั้งสุดท้าย 16 กรกฎาคม 2561

          รางวัลที่ 1 มูลค่า 20,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด 5 รางวัลๆละ 500,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 18 รางวัลๆ ละ 150,000 บาท รางวัลที่3 มี 60 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รางวัลที่ 4  มี 120 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท รางวัลที่ 5 มี 600 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี6,000 รางวัลๆ ละ 300 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 120,000 รางวัลๆละ 200 บาท รวม 126,804 รางวัล คิดเป็นเงิน 58,800,000 บาท

          โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัล ให้ผู้ฝากครบกำหนดไถ่ถอน 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 14 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.93 ต่อปี นอกจากนั้นผู้ฝากยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ เงินสดรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 13 รางวัล แบ่งการออกรางวัลเป็น 3 ครั้งครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จำนวน 3 รางวัล ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2558 จำนวน 5 รางวัล ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน5 รางวัล

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 19 - 22 มิ.ย. 2558