เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

GEN M และพฤติกรรมองค์กร

ข่าววันที่ : 19 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151906093646_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 19 มิ.ย. 2558

          ดิลก ถือกล้า
          Diloktue1966@gmail.com


          เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม 2015 Global Benefit Forum ที่ประเทศสเปน จัดโดยกลุ่มบริษัท Lockton มีหลายเรื่องด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่น่าสนใจ และอยากจะนำมาแบ่งปัน โดยจะขอทยอยนำมาเล่าเป็นระยะ

          วันนี้ผมขอพูดถึงแนวโน้มของกำลังแรงงานในช่วง 10 ปีข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร และมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร จากข้อมูลที่ได้มาเขาบอกว่า กลุ่มคนที่เรียกว่า GEN M หรือ Millennials ซึ่งเป็นคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ.1984-1996 ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนประมาณ 75% ของกำลังแรงงานของโลก คนกลุ่มนี้จะมีผลต่อวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร จะสร้างพฤติกรรมองค์กรใหม่ขึ้นมา เขามองว่าเพราะคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ คือ

          บทบาทของผู้นำ พวกเขาจะจับจ้องและมองผู้นำว่า มีความเป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถในการนำได้ดีมากน้อยเพียงใด ตอบสนองต่อสิ่งที่เขาคาดหวังอย่างไร ทำให้ความเป็นผู้นำในองค์กรจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกผูกพันกับองค์กรของพนักงานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

          อยากมีบทบาทในการชี้นำหรือมีส่วนร่วมในองค์กรแบบได้กำหนดทิศทาง ต้องการให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการทำงานของตนเองได้รับการยอมรับแล้วนำไปปรับใช้ในองค์กร

          งานที่ท้าทายมากๆ งานที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้ใช้ศักยภาพหลายอย่างอย่างเต็มที่ โดยไม่ยึดติดกับแนวทางการทำงานแบบเดิม พร้อมที่จะริเริ่มวิธีการทำงานหรือแนวทางการทำงานที่ต่างไปจากเดิม

          อยากได้ความสมดุลของงงานและชีวิตส่วนตัว ไม่ต้องการให้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงาน แต่อยากมีเวลาได้ทำสิ่งที่ตนเองชอบหรืออยากทำ

          สนใจผลตอบแทนจากองค์กรมากกว่าเงินเดือนและสวัสดิการ เช่น ได้รับการยกย่องยอมรับ ความรู้สึกมีตัวตน

          ต้องการความยืดหยุ่น ได้ออกไปพบปะผู้คน หรือ ได้เดินทางไม่อยู่กับที่

          มีพฤติกรรมแบบที่เรียกว่า "ทำด้วยตนเอง" (DIY = Do It Yourself) และสนใจใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการทำงาน

          ท่านผู้อ่านลองไปสำรวจดูว่า ในองค์กรของท่านมี GEN M อยู่ในองค์กรของท่านมากน้อยแค่ไหน และท่านพร้อมจะรับมือคนกลุ่มนี้ที่มีวัฒนธรรมการทำงานแบบนี้แล้วหรือยัง

 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 18 มิ.ย. 58