เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารกรุงเทพ รับมอบรางวัล Bank of the Year 2015 พร้อมรางวัลบูธดีเด่นในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 15

ข่าววันที่ : 18 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151806130842_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 18 มิ.ย. 2558

          นับเป็นปีที่ 8 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 และรางวัลดีเด่น บูธสวยงามประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ ในงาน Money Expo 2015 หรือมหกรรมการเงินครั้งที่ 15 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน โดยการประกาศยกย่องจากวารสารการเงินธนาคารสำหรับความโดดเด่นในครั้งนี้ นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการทำกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 3 ของทั้งระบบธนาคารพาณิชย์แล้ว ธนาคารยังมุ่งเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งและความมั่นคงในฐานะการเงิน ที่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึง 89,411.51 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่ออยู่ที่ 5.02% รวมทั้งยังดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมทั้งสิ้น 17.41% รวมทั้งยังมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 169.47 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานระหว่างการบริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง แต่ก็พร้อมที่จะเติบโตเมื่อโอกาสเอื้ออำนวย

 

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net