เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธ.ก.ส.ออกสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ทดแทนทวีสิน ชุดเดิม

ข่าววันที่ : 18 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151806101535_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 18 มิ.ย. 2558

          นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าเนื่องจากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด กล้วยไม้พระนาม จะครบกำหนดถอนคืนเงินฝากในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จึงออกสลากออมทรัพย์ทวีสินชุด 2558 วงเงิน 30,000 ล้านบาท ชุดใหม่รองรับ เปิดรับฝาก 6 หมวด ๆ ละ 10 ล้านหน่วย รวม 60 ล้านหน่วย รับฝากหน่วยละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 ล้านบาท อายุสลาก 3 ปี ครบกำหนดถอนคืนพร้อมเงินฝาก 20 กรกฎาคม 2561 มีสิทธิถูกรางวัล 36 ครั้ง ครั้งแรก 16 สิงหาคม 2558 จนถึงครั้งสุดท้าย 16 กรกฎาคม 2561

          รางวัลที่ 1 มูลค่า 20,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด 5 รางวัล ๆ ละ 500,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 18รางวัล ๆ ละ 150,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 60 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 120 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท รางวัลที่ 5 มี 600 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัวมี 6,000 รางวัล ๆ ละ 300 บาท รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 120,000 รางวัล ๆ ละ 200 บาท รวม 126,804 รางวัล คิดเป็นเงิน 58,800,000 บาท โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินการออกรางวัลให้

          ผู้ฝากครบกำหนดไถ่ถอน 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 14 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.93 ต่อปี นอกจากนั้นผู้ฝากยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ เงินสดรางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 13 รางวัล แบ่งการออกรางวัลเป็น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จำนวน 3 รางวัล ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2558 จำนวน 5 รางวัล ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 5 รางวัล

 

สามารถคลิกอ่านข่าวและดูภาพประกอบได้ที่ http://www.stockwave.in.th/hot-news/top_id-2015-06-16-01-46-08