เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์


หมวดข่าว
tmp_20191903093214_1.jpg

กรมวิชาการเกษตรเตือนชาวสวน เฝ้าระวังแปลงปลูกองุ่นสกัดโรคราแป้งระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฝ้าระวังสวนองุ่นในช่วงที่มีความชื้นต่ำ กลางวันร้อน และกลางคืนอากาศเย็นกรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคราแป้งมักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นพัฒนาผล

tmp_20191903100118_1.jpg

ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ให้เป็นจริง

"อยากทำฟาร์ม", "มีที่ดิน ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร อยากปลูกผักอินทรีย์ ทำศูนย์เรียนรู้", "อยากปลูกผักสลัดอินทรีย์ไว้กินเอง เพราะซื้อที่ตลาดไม่มั่นใจ", "อยากกลับไปช่วยพ่อแม่ทำเกษตร เบื่องานประจำแล้ว"

tmp_20191403133156_1.png

เทคนิคการใส่ปุ๋ย "ชมพู่พันธุ์สตรอเบอร์รี่"

"ชมพู่พันธุ์สตรอเบอร์รี่" เป็นชมพู่สายพันธุ์จากไต้หวันที่ สวนคุณลี อ.เมือง จ.พิจิตร โทร. 08-1886-7398 นำเข้าสายพันธุ์เข้ามาปลูกในประเทศไทยมาหลายปี จนประสบผลสำเร็จ ในการปลูกเพื่อจำหน่ายผล ได้ กก. ละ 200 บาทออกจากสวน โดยลักษณะเด่นของชมพู่พันธุ์สตรอเบอร์รี่ คือ รสชาติหวานกลมกล่อม ผลใหญ่ 4-6 ผลต่อกิโลกรัม ติดผลดกมาก ผิวผลสีแดงสด

tmp_20191403133317_1.png

ปลูกขึ้นฉ่ายไร้ดินขายรายได้งาม

นางภัชรวดี เจริญฤทธิ์ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ 5 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง เล่าว่า มีความคิดต่างด้วยการหันมาปลูกขึ้นฉ่าย โดยใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านแค่ 2 งาน

tmp_20191203093705_1.png

เกษตรชาวบ้าน อ.แก่งหางแมว ทำน้ำหมักอาบแดดใช้เอง

ผักใบเขียวสดที่อวดใบเต่งตึงเหล่านี้ ถูกบำรุงฉีดพ่นด้วยน้ำหมักอาบแดด ที่เกษตรกรผลิตใช้กันเองภายในครัวเรือน ชื่อ น้ำหมักอาบแดด หลายคนคงแปลกใจ ที่มามาจากเจ้าของบ้านสวน ป.เปาอินทร์ ออแกนิค คอนโด (organic condo) สวนที่เจ้าของตั้งใจปลูกผักเอง กินเอง

tmp_20191802094709_1.jpg

ดึงสหกรณ์ผลิตปุ๋ยใช้เองจำหน่าย ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 30%

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังมอบนโยบายส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ภายใต้โครงการปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรว่า จากกรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์เร่งหาวิธีลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือเกษตรกร