เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์


หมวดข่าว
tmp_20192006092730_1.png

เกษตรพันธสัญญาดันรังไหมขาวราคาพุ่ง

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความ มั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม "ระบบเกษตรพันธสัญญา" ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ

tmp_20192006092911_1.png

ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝน ไม่ตกตามฤดูกาลนั้น ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด สุโขทัยเป็นอย่างมาก ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกษตรกรจะได้รับในช่วงฤดูแล้ง และเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการน้ำ

tmp_20192006093212_1.jpg

พืชอาหารสัตว์เนื้อหอม จีน-เกาหลี ขอไทยส่งออก

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดทำมาตรฐานอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โค-กระบือ) มาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น คุณภาพมาตรฐานพืชอาหารสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ในอนาคต

tmp_20192503111646_1.jpg

ม.เกษตรฯ จับมือเอกชนยกระดับยางพารา-ปาล์มน้ำมัน

วันที่ 21 มี.ค. นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.ส.สินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ การทำวิจัยด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

tmp_20192503111832_1.png

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ เลี้ยงแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา "นายกะหล่ำปลี" ได้เขียนถึงช่องทางการเลี้ยงแพะเนื้อมาครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้จะมาตอกย้ำให้เกษตรกรได้เห็นว่าหากเราคิดต่อยอดกิจการที่เราดำเนินอยู่จะสามารถสร้างรายได้สร้างความมั่นคงได้อย่างดีทีเดียว ตัวอย่างเช่นที่เขตทุ่งครุหรือที่คนรุ่นเก่าจะคุ้นเคยในชื่อบางมด นอกจากจะมีส้มบางมดที่เลื่องชื่อ เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในย่านนี้แล้ว

tmp_20191903093214_1.jpg

กรมวิชาการเกษตรเตือนชาวสวน เฝ้าระวังแปลงปลูกองุ่นสกัดโรคราแป้งระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฝ้าระวังสวนองุ่นในช่วงที่มีความชื้นต่ำ กลางวันร้อน และกลางคืนอากาศเย็นกรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นให้สังเกตการระบาดของโรคราแป้งมักพบอาการของโรคได้ในระยะที่องุ่นพัฒนาผล