เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์


หมวดข่าว
tmp_20172308105744_1.jpg

ราชามะเขือเทศ เกษตรกรยุค 4.0 ติดอาวุธ IoT ฟาร์มแม่นยำ

ว่ากันว่ายุคเปลี่ยนผ่านสู่ "ดิจิตอล" ใครปรับตัวได้เร็ว ย่อมมีความได้เปรียบการแข่งขัน วันนี้ทุกภาคส่วนกาลังประยุกต์ใช้ "เทคโนโลยี" เพื่อการปรับเข้าสู่โลกดิจิตอล ไม่เว้นแม้แต่ภาคการเกษตรที่เป็นเส้น เลือดใหญ่หล่อเลี้ยง ที่เริ่มนาเทคโนโลยี "อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง" หรือ IoT (Internet of Things) มาใช้

tmp_20171406093405_1.jpg

บริหารจัดการข้าวไม่ให้เสียของ

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.รับทราบรายงานแนวโน้มและสถานการณ์ข้าว โดยปริมาณการผลิตข้าวโลกปีนี้คาดว่าจะลดลงประมาณ 2-3 แสนตัน ด้านการค้าและการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายประเทศมีความต้องการนำข้าวเพื่อความมั่นคงในประเทศมากขึ้น สถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกแนวโน้มสูงขึ้น ข้าวหอมมะลิ 100% ราคาปรับขึ้นจากเดือนมีนาคม 600 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ที่ 715 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ข้าวขาว 5 % ราคา 438 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

tmp_20171406094712_1.jpg

ข้าวเหนียวราคาร่วงหนัก กก. 7 บ. ชาวนาแห่ปลูกเพิ่ม

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ราคาข้าวเปลือกเหนียวในฤดูกาลผลิตนาปรัง ปี 2560 (ณ 12 มิ.ย.) เกี่ยวสดปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ตันละ 6,600-6,700 บาท ข้าวแห้งตันละ 9,200 บาทจากปีก่อนที่ราคา 14,00-14,500 บาท ส่วนราคาข้าวสารเหนียว 10% อยู่ที่ตันละ 15,500-17,500 บาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่ต่ำมากเทียบเท่ากับราคาปลายข้าวเหนียว เอวันเลิศของปีนี้ จากปกติราคาข้าวเหนียวจะสูงกว่าปลายข้าว และต่ำกว่าราคาช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ตันละ 27,000-28,000 บาท หรือลดลงตันละ 10,500-11,500 บาท

tmp_20171105132957_1.jpg

แปลงใหญ่เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ นำร่องข้าว-ข้าวโพดพื้นที่จังหวัดตาก

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า ปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน การมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญที่สุดในการผลิตพืชทำให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี จากการขยายตัวสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ไทยมีโอกาสยกระดับผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์

tmp_20171105133631_1.jpg

ส.ป.ก.นำร่องพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 3 พื้นที่

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อนภารกิจคือ เพิ่มพื้นที่ เพิ่มปริมาณ และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการตามภารกิจนี้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ไม่ได้มีความถนัดและมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาก่อน

tmp_20171105140023_1.jpg

ชาวนา กล้าคิด กล้าเปลี่ยน

วิบากกรรมชาวนาไทยสายเคมี "ต้นทุนสูง-ราคาต่ำ" ทำให้ตายก็ยังเป็นหนี้.. แล้วจะยังร้องยี้ "วิถีอินทรีย์" อีกหรือ? แต่ละปีประเทศไทยผลิตข้าวได้ประมาณ 24-25 ล้านตัน ผลผลิตทั้งหมดแบ่งบริโภคภายในประเทศประมาณ 10 ล้านตัน และส่งออกอีก 6-10 ล้านตันต่อปี