เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท: หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ [E-Book]


ผู้เข้าชม : 4

ชื่อเรื่อง :Social Media Marketing 101

ผู้แต่ง : Steps Academy

      

หัวเรื่อง :

Digital Marketing
การตลาดดิจิทัล

สาระสังเขป


สำหรับนักการตลาด โซเชียลมีเดียจึงยังคงเป็นช่องทางสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ เพียงแต่เมื่อเราวางกลยุทธ์ทางด้านช่องทางหลังจากทำการวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้าผ่าน Customers Journey บนโลกออนไลน์แล้ว เราจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทหน้าที่เป็น ประตูบานแรก ที่จะตอบโจทย์เรื่องของการทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) ทำให้ผู้ติดตามเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์แบบสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้น(Reach and Engagement) รวมถึงบางครั้งจะได้ผลพลอยได้ส่งไปทางเรื่องของ Sales Conversion หรือ ยอดขายได้อีกด้วยแต่การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เพียงช่องทางเดียว ไม่ได้เป็นการตอบโจทย์และการันตีได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จสำหรับการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ เพราะต้องยอมรับว่า ณ ปัจจุบัน พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อ 1 วัน มีการค้นหาข้อมูลอัปเดตข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่า 1 ช่องทางอย่างแน่นอน


Download เอกสารได้ที่นี่