เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ฐานข้อมูลองค์ความรู้ » 3 ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการและพฤติกรรมลูกค้า บนโลกออนไลน์

ประเภท: หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ [E-Book]


ผู้เข้าชม : 8

ชื่อเรื่อง :3 ขั้นตอนวิเคราะห์เจาะลึก ความต้องการและพฤติกรรมลูกค้า บนโลกออนไลน์

ผู้แต่ง : Steps Academy

      

หัวเรื่อง :

Digital Marketing
การตลาดดิจิทัล

สาระสังเขป


สำหรับ หนังสือ E-book ชุดนี้เราขอแบ่งปันข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่ 3 หรือขั้นตอนการวิเคราะห์ลูกค้า Customer Analysis ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และ ถือว่าเป็นบันไดต่อสำหรับการวางแผนในขั้นตอนต่อๆไป คือการวิเคราะห์ Customer Journey (การเดินทางของลูกค้าบนโลกออนไลน์ผ่านช่องทางหลากหลายช่องทางก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการ) และ Customer Value Journey (การวางแผนกลยุทธ์ทั้งช่องทางและคอนเทนต์ บนโลกออนไลน์ให้ตรงจุดกับที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด)


Download เอกสารได้ที่นี่