เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ฐานข้อมูลองค์ความรู้ » การตลาดดิจิทัล จุดเริ่มต้นยุคใหม่ในธุรกิจเครื่องประดับ

ประเภท: บทความ [Article]


ผู้เข้าชม : 7

ชื่อเรื่อง :การตลาดดิจิทัล จุดเริ่มต้นยุคใหม่ในธุรกิจเครื่องประดับ

ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปีที่ : 2561        เดือน : พฤษภาคม

หัวเรื่อง :

Digital Marketing
การตลาด
การตลาดดิจิทัล

สาระสังเขป


ทุกวันนี้ผู้ขายเครื่องประดับต้องเผชิญความท้าทายในการปรากฏตัวและดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของตนอย่างต่อเนื่อง การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ในหมู่ผู้บริโภคทางออนไลน์นั้นต้องอาศัยความพยายามอย่างสูง และการปรากฏตัวให้โดดเด่นในโลกดิจิทัลก็มีความสาคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ในยุคนี้ โดยกลยุทธ์ การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพล (Influencer Marketing) นั้นมีบทบาทชัดเจนในโลกธุรกิจออนไลน์ที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อบริษัทเครื่องประดับต้องเผชิญความท้าทายมากมายจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเติบโตของผู้บริโภครุ่นมิลเลนเนียล และการแพร่หลายของธุรกิจออนไลน์ การปรับตัวตามยุคสมัยจึงเป็นกุญแจสาคัญสาหรับการอยู่รอดของธุรกิจ