เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการเกร็ดน่ารู้ » รายละเอียดเกร็ดน่ารู้

เกร็ดน่ารู้ เรื่อง การตลาด 4.0tmp_20172411103138_1.jpg


          ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
          รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


          วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือ Marketing 4.0 : Moving from Traditional to Digital ที่เขียนโดยกูรูการตลาดชื่อก้องโลก Philip Kotler โดยหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเทรนด์ใหม่ในวงการการตลาดและธุรกิจในโลกอนาคตที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Digital Transformation ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำธุรกิจอย่างสิ้นเชิงจากที่เราคุ้นเคยในสมัยก่อน
          การตลาดในยุค 4.0 นั้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลวัตที่รวดเร็วในโลกดิจิทัลที่มี Platform ต่างๆ มากมายให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมผ่าน Social Media หรือชุมชนออนไลน์ในแบบต่างๆ ค่ะ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สามารถเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน และมีการเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแบบ Realtime ทำให้เทรนด์ของการบริโภคในอนาคตนั้นจะเป็นยุคที่ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เนื่องจาก Social Media ในปัจจุบันทำให้เกิด Content ใหม่ๆ ขึ้นมาในลักษณะที่เป็น User-Generated Content คือเป็น Content ที่ผู้ใช้งานเป็น ผู้สร้างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การรีวิว หรือแม้แต่ Application
          การที่โลกของข้อมูลและการติดต่อสื่อสารต่างๆ เป็นโลกออนไลน์ที่ ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างแบรนด์ในอนาคตนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังของเครือข่าย หรือสร้างกระแสที่โดนใจคนหมู่มากอย่างรวดเร็ว และอาศัยการขยายตัวผ่านเครือข่ายของชุมชนออนไลน์ต่างๆ จนกระแสนั้นกลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาค่ะ ซึ่งนั่นจะทำให้บทบาทของสื่อดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ หรือป้ายโฆษณาลดลงไปด้วย เนื่องจากสื่อการตลาดเหล่านี้เคลื่อนตัวได้ช้า ไม่สามารถปรับเปลี่ยน Content ได้ทันกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อมต่อและเปิดโอกาสให้กับการมีส่วนร่วมของชุมชนออนไลน์หรือ Platform ต่างๆ ได้
          ในหนังสือของ Kotler นั้นได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายของการตลาด 4.0 ที่จะมีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลเอาไว้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกเลย คือ กลุ่ม Youth หรือกลุ่มของเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนกลุ่มนี้เป็นคนที่เติบโตมาในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างมาก พวกเขา จะสัมผัสกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ยังเล็ก และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เป็นอย่างดี
          กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มของผู้หญิง  ประชากรผู้หญิงนั้นจะรู้จักเลือกหาสินค้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและมองหาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ ขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะมีความไวต่อเทรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดด้วย กลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มที่เรียกว่า Netster เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและ Social Media มาก ซึ่งกลุ่มนี้จะ ไม่จำกัดอายุหรือเพศค่ะ ลักษณะของคนกลุ่มนี้จะมีการ Connect กับโลกออนไลน์อยู่ตลอด จะไม่ตกข่าว และพึ่งพาการหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ก่อนการตัดสินใจต่างๆ
          อย่างไรก็ตาม โดยสรุปแล้วการทำการตลาด 4.0 ในอนาคตนั้น ธุรกิจจะต้องมุ่งเน้นการสร้างสินค้าและการสื่อสารแบรนด์ที่ตอบโจทย์พลเมืองออนไลน์ในอนาคตที่มีพฤติกรรมเชื่อมต่ออย่างถึงกันอยู่ตลอดในชุมชนออนไลน์ ซึ่งพลเมืองกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชน ผู้หญิง และบรรดา Netster ต่างๆ บทบาทของสื่อการตลาดดั้งเดิมจะลดลงอย่างมาก ขณะที่กลยุทธ์ทางการตลาดจะทำผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้นซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถอาศัยผลของเครือข่าย ในการสร้างกระแสของแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตกกระแสได้อีกด้วย


ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก  :  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560