เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » เกร็ดน่ารู้
เกร็ดน่ารู้

หมวดเกร็ดน่ารู้

สาระน่ารู้

เกร็ด IT

เกร็ดการตลาด

เกร็ดการเกษตร

เกร็ดสุขภาพ

เกษตรกรคนเก่ง

เกษตรนวัตกรรม
    “หลังจากเรียนจบได้เลือกทำงานเป็นลูกจ้างในบริษัทต่างจังหวัดแทนการเป็นเกษตรกรเหมือนพ่อแม่ ทำงานอยู่หลายปีก็ไม่เหลือเงินเก็บและบางเดือนก็ไม่พอใช้ จึงหันกลับมาเจริญรอยตามพ่อและแม่ ซึ่งที่บ้านทำสวนปาล์มและปลูกสับปะรดภูงาโดยได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ปลูกและจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง แปรรูปเป็นสับปะรดกวนจำหน่ายแบบครบวงจรสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ”

    เกษตรกรคนเก่ง : เมล่อน พลิกชีวิต ผลสำเร็จ ผู้ใหญ่หมู : โดย...ธานี กุลแพทย์

    เป็นที่รู้จักกันดีว่าการกินกล้วยหอมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จึงช่วยป้องกันการเป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองได้ด้วย และยังถือเป็นแหล่งรวมวิตามินบีที่สูงมาก ซึ่งวิตามินปีนี้จะช่วยในการทำงานของระบบประสาท และทำให้การทำงานของสมองได้สมดุลนอกจากนี้กล้วยหอมยังช่วยในการกระตุ้นความตื่นตัวให้กับสมอง ช่วยให้สมองทำงานได้เต็มที่ อีกทังยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่าง คุณรัชนี มณีทุม เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมฟิลิปปินส์ ก้าวสู้ชีวิตเกษตรกรถูกลองผิดมาหลายอย่างกับอาชีพการทำเกษตรจนสามารถสร้างรายได้นับแส

    การทำเกษตรปลอดสารเพื่อให้ครอบครัวได้มีผักสดที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพไว้กินเองในครัวเรือน เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ อัจฉรา โรจน์ประภาพร วัย 28 ปี เกษตรกรชาวเชียงคาน จ.เลย ปิ๊งไอเดีย "ส่งปิ่นโตผักสวนครัว" ทั้งจำหน่ายให้ผู้บริโภคในพื้นที่ นักท่องเที่ยว สร้างรายได้มั่นคง

    การปลูกขมิ้นชันอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยให้เกษตรกร ลด ละ เลิก ใช้สารเคมี มุ่งความปลอดภัยของผู้บริโภค เกษตรกร ทั้งช่วยลดต้นทุนผลิตด้วย

    การทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสานของ "ปิยะพงษ์ วงศรีลา" วัย 33 ปี เกษตรกร ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ที่ทำมาเกือบ 4 ปี มีพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้นกว่า 100 ชนิด บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ทำให้มีผลผลิตขายทั้งปี โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าซึ่งเป็นรายได้หลักใช้เทคนิคปลูก "บังคับออกปลีกลางต้น"