เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » เกร็ดน่ารู้
เกร็ดน่ารู้

หมวดเกร็ดน่ารู้

สาระน่ารู้

เกร็ด IT

เกร็ดการตลาด

เกร็ดการเกษตร

เกร็ดสุขภาพ

เกษตรกรคนเก่ง

เกษตรนวัตกรรม
    นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่า ข้อมูลการบริโภคโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือของไทย ปี 50 พบได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งมากกว่าปริมาณที่สามารถบริโภคได้เกือบ 2 เท่า

    โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพียงพอหรืออินซูลินมีฤทธิ์น้อยกว่าที่ควร ส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานมีหลายสาเหตุ ได้แก่ ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะ การไม่ออกกำลังกาย หรือน้ำหนักตัวที่มากเกินไป

    คนส่วนใหญ่มักจะหันมาใส่ใจในสุขภาพตนเองก็ต่อเมื่อรับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น

    มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ และ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษ "Fit Your Bone Running Workshop" เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนและเนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน (World Osteoporosis Day) โดยมีกูรูด้านการวิ่ง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกพรุน มาให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สำหรับนักวิ่ง

    อวัยวะทุกส่วนของร่างกายล้วนสำคัญเพราะแต่ละส่วนก็ต่างทำหน้าที่ที่ธรรมชาติให้มา หูมีหน้าที่ฟังและช่วยให้คนเราสื่อสารกันเข้าใจ ถ้าวันหนึ่งหูใช้การไม่ได้ หรือฟังอะไรไม่ได้ยินย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตแน่นอน เพราะฉะนั้นสุขภาพหูจึงไม่ควรมองข้าม แต่ควรใส่ใจดูแลไม่ควรมองข้าม

    ทุกวันนี้เราใช้งาน "ตา" กันอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ เห็นบ่อยๆ ไม่ใช่ใคร เราๆ นี่เอง ก็รอบตัวในออฟฟิศนี่แหละ บางคนนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ทำให้ตาแห้งรู้หรือเปล่า นั่งจ้องหน้าจอแบบนั้น คำแนะนำคือ ต้องพักสายตาบ้าง อย่าเพ่งอ่านในที่มืด หน้าจอหรือหน้ากระดาษที่สะท้อนแสงทำให้ตาทำงานหนัก นอกจากนี้ก็มี "อุปกรณ์" ที่ใช้กันไม่ถูกวิธี วันนี้จึงขอมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้กับดวงตาที่คุณอาจยังไม่รู้