เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » เกร็ดน่ารู้
เกร็ดน่ารู้

หมวดเกร็ดน่ารู้

สาระน่ารู้

เกร็ด IT

เกร็ดการตลาด

เกร็ดการเกษตร

เกร็ดสุขภาพ

เกษตรกรคนเก่ง

เกษตรนวัตกรรม
    ในปี 2559 ได้เกิดกระแสเกมออนไลน์อย่าง Pokemon GO ซึ่ง Guinness World Records เปิดเผยว่า Pokemon GO สร้างสถิติใหม่ให้กับวงการเกมออนไลน์หลายด้าน อาทิ เกมที่ทำรายได้สูงสุด และเกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุด

    อีก 3 ปีข้างหน้า ไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสูงสุด ที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปต่อจำนวนประชากรทั้งหมดเกือบ 20% ทิศทางตลาดไอทีกับกลุ่มผู้สูงวัย จึงเป็นตลาดที่ไม่ควรมองข้าม ขณะนี้กลุ่มผู้สูงวัยไทยเริ่มมีพฤติกรรมการเล่นแชตผ่านทางไลน์ เริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นเช็กสุขภาพกันแล้ว

    เป็นคำถามที่หลายคนคงสงสัยว่า ในยุคที่ สังคมผู้สูงอายุเติบโตในทุกมุมโลก จนถือเป็น กลุ่มผู้บริโภคที่มีแรงผลักดันการเติบโตทาง ธุรกิจไม่น้อยไปกว่ากลุ่มวัยรุ่นในขณะนี้ นักการตลาดต้องปรับมุมมองและกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุยุคนี้

    "สยามพิวรรธน์" โชว์ไอเดียรับมือพฤติกรรมนักช็อปเปลี่ยน ส่งผลช็อปปิ้งออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซมาแรง แนะ 4 กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ใหม่ ดันยอดขายเพิ่ม ล่าสุด "สยามดิสคัฟเวอรี่" คว้ารางวัล World Retail Awards

    นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบรับนโยบาย THAILAND 4.0 โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) หรือ NECTEC ใช้เทคโนโลยี What 2 Grow เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) โดยให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เนต ซึ่งนักบริหาร, เจ้าหน้าที่, เกษตรกร และผู้สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามสภาพพื้นที่ สถานการณ์ปัจจุบัน

    นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่าจากปัญหาหนอนหัวดำเข้าทำลายสวนมะพร้าวของเกษตรกร อ.เมือง อ.บางคนที และ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคม มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวถูกทำลายกว่า 1,000 ไร่ โดยที่ผ่านมาทาง จ.สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามหนอนหัวดำ ด้วยวิธีการควบคุมกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวตามหลักวิชาการทุกประการ