เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » เกร็ดน่ารู้
เกร็ดน่ารู้

หมวดเกร็ดน่ารู้

สาระน่ารู้

เกร็ด IT

เกร็ดการตลาด

เกร็ดการเกษตร

เกร็ดสุขภาพ

เกษตรกรคนเก่ง

เกษตรนวัตกรรม
    คำว่า Rebrand เป็นหนึ่งใน วัฏจักรของการสร้าง Brand ไม่ว่า Brand คุณเคยแข็งแรงในอดีต เพียงใดก็ย่อมมีตกยุค ล้าสมัย และด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยีที่ ก้าวกระโดดทำให้ช่วงอายุของ Brand ที่ประสบ ความสำเร็จมีแนวโน้มที่จะสั้นลง นี่ยังไม่รวมการแข่งขัน ในตลาดที่ลดทอนส่วนแบ่งทางการตลาดคุณ ในทุกวี่วัน การ Rebrand จึงกลายเป็นเทรนด์สำหรับ ธุรกิจที่ต้องการแก้ปัญหาด้าน การตลาด และสร้าง positioning ใหม่

    การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ในการทำตลาด จึง ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) เกิดขึ้น และมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในไทย

    ความนิยมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนจากการค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ ไปสู่การซื้อขายแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลุ่มสินค้ามีการเคลื่อนไหวเร็วจำเป็นต้องตามติด

    ปี 2017 กำลังจะผ่านไป ทำให้องค์กรต้องเริ่มมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมทัพ จึงต้องวางแผนในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้งานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และมองไปถึงการเตรียมบุคลากรด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากมองในมุมของบุคลากรด้าน IT การเตรียมตัวเองเพื่อรองรับตลาดขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เทรนด์อาชีพในปี 2018 จึงมีความสำคัญมากในสายอาชีพ IT

    การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาล (บิ๊ก ดาต้า) มาวิเคราะห์ข้อมูลออกมาสำหรับการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดเป็นชุดข้อมูลอัจฉริยะนั้น เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมพูดถึงกันอยู่อย่างมาก ตามกระแสการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงให้ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ในหลายๆ บริบทยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ บิ๊กดาต้า และการนำข้อมูลวิเคราะห์ (ดาต้า อะนาไลติกส์)

    วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการใช้สื่อของเจนต่างๆ โดยเน้นไปที่ "สามเจนเนอเรชั่น"หลักๆ คือ เจนแซท (Gen Z) 16-19 ปี , เจนวาย (Gen Y) 20-34 ปี และ เจนเอ็กซ์ (Gen X) 35-49 ปี