เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ E-clipping » รายละเอียด E-clipping
Lean...ทางเลือกธุรกิจ SME

          พัชร สมะลาภา
          ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ  
          ธนาคารกสิกรไทย


          ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสายป่านสั้นมีข้อจำกัดในเรื่องเงินทุนมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ รายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ในการทำธุรกิจจึงเป็นต้นทุนสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวัง วันนี้ผมจึงอยากนำแนวทาง Lean Management มาแนะนำ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรให้กับธุรกิจได้มากขึ้น

          Lean Management คือ การลดความสิ้นเปลืองทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นของธุรกิจออกไป ซึ่งประโยชน์ของ Lean Management จะช่วยลดการสูญเสียได้ใน 8 เรื่อง คือ

          1.ลดเวลาการรอคอย การรอคอยที่เกิดจากพนักงานและเครื่องจักรหยุดทำงาน จะทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน
          2.ลดความผิดพลาด การทำงานที่ผิดพลาดจะทำให้ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและยังทำให้เกิดความล่าช้า
          3.ลดกระบวนการขนส่ง การขนส่งก่อให้เกิดต้นทุนในการทำธุรกิจ
          4.ลดจำนวนสต๊อกสินค้า สต๊อกที่มีมากเกินไป จะเป็นภาระในการดูแลและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
          5.ลดการเคลื่อนที่ในการทำงาน การเคลื่อนไหวการทำงานจากร่างกายคน หรือการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานและยังทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน
          6.ลดจำนวนการผลิต การผลิตสินค้าที่มากเกินความต้องการ จะทำให้เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ เสียเวลาแรงงานและยังส่งผลต่อต้นทุนจมอีกด้วย
          7.ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การใช้เวลาในการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้เกิดการทำงานที่ล่าช้า
          8.ลดความขัดแย้งในการทำงาน การทำงานที่ไม่มีระบบและไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความ ขัดแย้งขึ้นในการทำงาน

          ผมมีลูกค้าที่ทำธุรกิจการผลิต ในอดีตเคยมีต้นทุนใน การทำธุรกิจสูงแต่หลังจากนำ Lean Management เข้ามาใช้ธุรกิจก็สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น

          Sweet'n Soft Cake ทำธุรกิจผลิตเค้ก เดิมกระบวนการผลิตเค้กไม่ได้เสร็จภายในห้องเดียว ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน แต่หลังจากนำ Lean Management เข้ามาใช้เพื่อลดการเคลื่อนที่ในการทำงานให้ทุกขั้นตอนทำเสร็จในห้องเดียวกัน ทำให้สามารถผลิตเค้กเพิ่มขึ้นถึง 70%

          Mike Food Model ทำธุรกิจผลิตโมเดลอาหาร นำ Lean Management มาใช้ด้วยหลักการ 5 ส. คือ 1.สะสาง ปรับปรุงที่เก็บสต๊อกสินค้าให้เป็นระบบมากขึ้น 2.สะดวก ทำให้ขั้นตอนการผลิตได้เร็วขึ้น 3.สะอาด สามารถตรวจหาความผิดพลาดได้  4.สร้างมาตรฐาน พัฒนาการทำงานของพนักงาน 5.สร้างวินัย ช่วยลดเวลาในการทำงานสามารถผลิตโมเดลอาหารได้มากขึ้น โดยใช้เวลาและจำนวนพนักงานเท่าเดิม

          เพียงแค่ปรับเปลี่ยนแนวคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ผลที่ได้รับเกินคุ้มมากครับสำหรับธุรกิจ SME

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันที่ 4 มิถุนายน 2558

 



เอกสารที่เกี่ยวข้อง