เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ E-clipping » รายละเอียด E-clipping
"ฟื้น โชวันดี" พลิก "ภูเขาหัวโล้น" เป็นพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง "บ้านด่านนาขาม"

          บุญนำ เกิดแก้ว

          ฟื้น โชวันดี วัย 71 ปี เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนหลงหลินชื่อดังของจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้ ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ กลายเป็น "หนึ่งตำบล หนึ่งฟาร์ม" นำไปสู่การตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำ ต.บ้านด่านนาขาม

          "ลุงฟื้น" เล่าว่า เดิมเป็นชาวจังหวัดนครปฐม แต่ย้ายเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านน้ำไคร้ หมู่ 9 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ หลังพบเกษตรกรแผ้วถางเผาป่าไม้เมื่อ 2536 จึงตัดสินใจขอซื้อที่ดิน ซึ่งขณะนั้นเผาทำลายสภาพเหลือแต่ก้อนหินบนภูเขาหัวโล้น ไม่มีเนื้อดินหลงเหลือ ปลูกอะไรไม่ขึ้น มองเห็นแล้วนึกถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

          โดยเริ่มต้นปลูกกล้วยน้ำว้า เมื่อกล้วยให้ผลผลิตจึงตัดผลออกขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่วนต้นกล้วยนำมาหั่นสับคลุกรำเป็นอาหารเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และครอบครัวมีรายได้จากการขายหมู ไก่

          "หลังปลูกกล้วย ทำให้พื้นดินเริ่มชุ่มชื้น จากนั้นเริ่มปลูกพืชชนิดอื่น โดยนำต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองผสมกับพันธุ์หมอนทอง ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกกล้วยและยังแห้งแล้ง จะปลูกต้นมะขามฝักใหญ่ ปลูกต้นไผ่ เพื่อส่งลำไม้ไผ่ขายโรงงานทำตะเกียบ ปัจจุบันมีที่ดิน 16 ไร่ แบ่งปลูกทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล 5 ไร่ มะไฟ 2 ไร่ มะขาม 3 ไร่ ส่วนที่เหลืออีก 6 ไร่   เป็นพื้นที่สำหรับการอนุรักษ์ป่า ทำให้พื้นที่ภูเขาหัวโล้นพลิกฟื้นกลายเป็นภูเขาที่ให้ผลผลิตทางการเกษตร หรือภูเขากินได้ ต่อมามีผู้มาติดต่อขอซื้อที่ดินในราคา 2 ล้านบาท แต่ไม่ยอมขาย เนื่องจากต้องการทำเป็นสวนตัวอย่างการทำการเกษตรแบบพอเพียง"

          กระทั่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งตำบล หนึ่ง ฟาร์ม เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำ ต.บ้านด่านนาขาม มีเกษตรกรจากหลายๆ จังหวัด เดินทางมาดูงาน เพื่อนำรูปแบบกลับไปเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ล่าสุดได้รับรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2015

          "อยากให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คงมาตรา 84, 85 รัฐต้องดำเนินการจัดหาที่ดินและน้ำให้เกษตรกรทำกินอย่างเพียงพอ ในรัฐธรรมนูญที่จะประกาศใช้ฉบับต่อไป หากไม่คงไว้เกษตรกรจะประสบปัญหาเรื่องที่ทำกิน เพราะการแก้ไขหรือไม่คงไว้ที่ดินอาจจะตกไปอยู่ในการครอบครองของนายทุนหรือผู้มีอำนาจทางการเมือง ในอนาคตเกษตรกรอาจต้องเช่าที่ดินทำกิน และอาชีพเกษตรกร สุดท้ายจะหายไปจากประเทศไทยก็เป็นได้

          อยากให้หน่วยงานราชการเอาจริงเอาจัง นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเสนอเป็นกฎหมายในรูปแบบ พ.ร.บ.หยุดทำไร่บนที่ดินลาดชัน เพราะเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างมหันตภัย น้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยเกษตรกรทำการเกษตรแบบขาดจิตสำนึก ตัดไม้ทำลายล้างหน้าดิน เป็นต้นเหตุของโลกร้อนอย่างมหันต์

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 9 มิถุนายน 2558  หน้า 27

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง