เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

Moneyball

   

ผู้แต่ง : เบ็นเน็ธ มิลเลอร์

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : เบ็นเน็ธ มิลเลอร์

หัวเรื่อง : Competency Movie 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: