เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

Lincoln
ลินคอร์น

   

ผู้แต่ง : โทนี่ คัชเนอร์ / ดอริส เคิร์นส์ กู้ดวิน

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : 20th Century Fox

หัวเรื่อง : Competency Movie 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: