เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

[DVD] บทสัมภาษณ์พิเศษ การบริหารโครงการ (Project Management)

   

ผู้แต่ง : ประเสริฐศรี ศิริชัยพันธุ์

ปี : 2562

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง : กูรู ธ.ก.ส.,Guru 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป:

ยืมสื่อวีดิทัศน์นี้ได้ที่ หอสมุด ธ.ก.ส.