เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปี : 2561

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

หัวเรื่อง : ร.10 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป:      

หนังสือ ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการรวบรวมบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นผลงานของนักปราชญ์ราชบันฑิตคนสำคัญจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

- วินิจฉัยเรื่องเครื่องต้น
- ตำราเครื่องต้นเครื่องทรงแต่โบราณ
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 2
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 5
- เรื่องบรมราชาภิเษก
- The Old Siamese Conception of the Monachy

 คณะบรรณาธิการได้จัดทำคำอธิบายบอกความเป็นมาของบทความแต่ละเรื่อง พร้อมวิธีการตรวจสอบชำระแทรกไว้ที่ตอนแรกของแต่ละส่วน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่