เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

น้ำ คือ ชีวิต

   

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนหน้า : 34

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/โครงการพระราชดำริ 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป:
ประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำที่ได้เกิดจากลำห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธารในลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร ตลอดจนใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อถึงฤดูแล้งในแต่ละปี น้ำในแหล่งดังกล่าวจะแห้งขอด หากปีใดที่ฝนตกน้อย ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทิ้งช่วงยาวนาน หรือไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ ความแห้งแล้งความร้อน จึงเกิดขึ้นตามมาเป็นภาวะที่เรียกว่า แล้งซ้ำซาก

ห่วงโซ่ปัญหาเหล่านี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชตะหนักและทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่