เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

รักษ์ป่า รักษาชีวิต

   

ผู้แต่ง : สำนักงานนคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานนคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนหน้า : 34

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/โครงการพระราชดำริ 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่อำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่สิ่งมีชีวิต มีหน้าที่รักษาสมดุลสภาพอากาศ รักษาต้นน้ำลำธาน ความชุ่มชื้น เพื่อเกื้อกูลแก่ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ทั้งดิน น้ำ เป็นแหล่งรวมพืชพันธุ์พฤกษาชาติ หากมีต้นไม้หรือป่าจำนวนมากก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพิ่มจำนวนและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นด้วย ในทางตรงข้ามถ้าป่าไม้ลดจำนวนลง ยิ่งน้อยลงเท่าไหร่ การรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ก็ลดลงด้วย โดยเฉพาะการทำลายป่าจะเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ต้นน้ำแห้ง ลำห้วยต่างๆ จะมีปริมาณน้ำลดลง เกิดเป็นภาวะแห้งแล้งตามมา หรือในฤดูฝนหากปราศจากป่าคอยดูดซับน้ำ น้ำฝนจะชะล้างหน้าดิน เกิดปรากฏการณ์น้ำหลากและภาวะอุทกภัย ในขณะเดียวกัน การไม่มีป่า ไม่มีต้นไม้ ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถูกนำไปใช้น้อยลง โลกร้อนขึ้นเกิดภาวะเรือนกระจกนั่นเอง

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่