เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ภูมิแผ่นดินมรกดไทย

   

ผู้แต่ง : กรมศิลปากร

ปี : 2554

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

จำนวนหน้า : 256

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/ภูมิพลอดุลยเดช/พระราชกรณียกิจ 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: รัฐบาลและปวงชนชาวไทย พร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เห็นชอบให้หน่วยงานราชการ องค์กร และเอกชน จัดพิมพ์หนังสืออันมีคุณค่า เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ให้ปรากฎยั่งยืนสืบไปตราบกาลนาน

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่