เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

หลักการทรงงาน ตามรายพระยุคลบาท

   

ผู้แต่ง : ชูสิทธิ์ ชูชาติ

ปี : 2554

สำนักพิมพ์ : วนิาดาการพิมพ์

จำนวนหน้า : 98

ISBN : 978-974-7793-95-6

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ตลอดช่วงระยะเวลาแห่งการครองราชย์จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2489 - 2554) รวม 65 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เสด็จพระราชดำเนินไปประสบด้วยพระองค์เองเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ กำหนดโจทย์ในการแก้ปัญหาความทุกข์ยากของปวงชนจนมีคำกล่าวว่า ไม่มีแห่งใดในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉพาะระหว่าง พ.ศ. 2512 - 2534 ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมในประเทศเฉพาะพระราชพาหนะรถยนต์จำนวน 9,404 ครั้ง ระยะทาง 326,511.5 กิโลเมตร เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1,899 ครั้ง ระยะทาง 130,133.2 กิโลเมตรทั้งนี้ไม่นับรวมพระราชพาหนะอื่นๆ พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว สาเหตุหนึ่งเกิดจากหลักการทรงงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวบรวมไว้ทั้งหมด 23 ประการ นับเป็นแบบอย่างในการบริหารงานการปฏิบัติงาน และการศึกษาเล่าเรียน ด้วยคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดทำหนังสือ หลักการทรงงานตามรอยพระยุคลบาท ขึ้นในวโรกาสเทิดไท้องค์นวภูมินทร์มหาราชา พระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเผยแพร่และเทิดทูนพระเกียรติสืบต่อไป

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่