เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

วาดภาพตามพ่อ

   

ผู้แต่ง : กฤษณะ กาญจนาภาและวชิราวรรณ ทับเสือ

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ISBN : 978-616-543-189-7

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: เล่มนี้ บอกกล่าวถึงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตั้งใจแสดงให้ทุกคนเห็นว่าไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ใดก็สามารถนำงานศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่