เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

สังเคราะห์องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

   

ผู้แต่ง : อภิชัย พันธเสน

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

จำนวนหน้า : 313 หน้า

หัวเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานะ : ยืมได้