เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา

   

ผู้แต่ง : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

จำนวนหน้า : 576 หน้า

ISBN : 978-616-235-138-9

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/พระราชกรณียกิจ 

สถานะ : ยืมได้