เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ในหลวงของเรา

   

ผู้แต่ง : งามพรรณ เวชชาชีวะ

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

จำนวนหน้า : 168 หน้า

ISBN : 9786162351396

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: เรื่องราวมากมายรวบรวมไว้ในหนังสือ ในหลวงของเรา เชิญชวนให้พลิกเลือกอ่านตามความสนใจ อ่านร่วมกันกับเพื่อนๆ ในโรงเรียน และแบ่งกันอ่านกับสมาชิกในครอบครัว จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อมอบให้โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา อันจะเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพให้นักเรียนและเยาวชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่