เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ความพอเพียงคือทางรอดของมนุษย์และสังคม

   

ผู้แต่ง : เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ

ปี : 2550

สำนักพิมพ์ : ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนหน้า : 48 หน้า

หัวเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ความพอเพียง คือทางรอดของมนุษย์และสังคม เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสได้รับพระราชทานรางวัล ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลงานสำคัญประการหนึ่ง โดยนอกจากได้อัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาลงไว้แล้ว ยังได้นำมาอธิบายขยายความและประยุกต์เข้ามาในเรื่องของพระพุทธศาสนา คือเรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) และ สัปปุริสธรรม 7 ตลอดจนชี้ให้เห็นว่าแท้ที่จริง การดำรงอยู่ของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต ล้วนมีพื้นฐานอยู่บนความพอเพียงทั้งนั้น ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่