เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย

   

ผู้แต่ง : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ปี : 2550

สำนักพิมพ์ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จำนวนหน้า : 386 หน้า

ISBN : 9789743102349

หัวเรื่อง : พุทธศาสนา/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นอัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง ทรงใฝ่พระทัยต่อกิจการพระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจใจการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดและศาสนาสถานทั่วราชอาณาจักรอย่างมิได้ทรงว่างเว้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับวัดและพระสงฆ์ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดไทย) จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฎทั่วไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่