เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ผู้แต่ง : นงพงา สุขวนิช

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 600 หน้า

ISBN : 9747530317

หัวเรื่อง : พระราชกรณียกิจ/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

สถานะ : ยืมได้