เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระราชดำรัสสู่ชีวิตและธรรมชาติ

   

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ปี : 2551

สำนักพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จำนวนหน้า : 499 หน้า

ISBN : 9789747530957

หัวเรื่อง : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่ 

สถานะ : ยืมได้