เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ความในใจของข้าพเจ้า

   

ผู้แต่ง : จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

ปี : 2554

สำนักพิมพ์ : ดีเอ็มจี กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 13 จ7ค5

เลขทะเบียน : ZA23336

จำนวนหน้า : 183 หน้า

ISBN : 9786167036366

หัวเรื่อง : 1. จุฬาภรณวลัยลักษณ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า--สัมภาษณ์. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ต้องจอง

   
   
สาระสังเขป: หนังสือความในใจของข้าพเจ้า เป็นหนังสือที่ได้รับพระราชทานพระอนุญาติจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้นำบทสัมภาษณ์จากรายการ วู๊ดดี้เกิดมาคุย ซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วทั้ง 3 ตอน ทางช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี โดยนำมาเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องราวดีดี หลักธรรมคำสอน ผ่านถ้อยคำที่พระองค์ทรงเปิดพระทัยอย่างตรงไปตรงมา และไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งในฐานะเจ้าฟ้าหญิงของแผ่นดิน พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกศิษย์หลวงตามหาบัว และภาพพระฉายาลักษณ์ที่ได้พระราชทานให้พิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้