เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ปราชญ์แห่งน้ำ

   

ผู้แต่ง : กาลสมัย มะณีแสง

ปี : 2551

สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน กรุงเทพฯ

เลขหมวด : DS 570.3 ก6ป4

เลขทะเบียน : ZA23335

จำนวนหน้า : 180 หน้า

ISBN : 9789747306293

หัวเรื่อง : 1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - พระราชประวัติ. 2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้