เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ควงกล้องท่องโลก Camera in motion : a global perspective

   

ผู้แต่ง : เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ไซเบอร์พริ้น กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 12 ท7ค5

เลขทะเบียน : ZA23332

จำนวนหน้า : 190 หน้า

ISBN : 9786163212580

หัวเรื่อง : 1. เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. 2. ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้