เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

รายงานการวิจัย ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มประกอบการลานเทของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดพังงา

   

ผู้แต่ง : สุรัติ เอกชัย

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  SB 299 ส7ร6

เลขทะเบียน : ZA23330

จำนวนหน้า : 134 หน้า

หัวเรื่อง : 1. ปาล์มน้ำมัน--การปลูก--พังงา. 2. รายงานการวิจัย ธ.ก.ส. 3. ปาล์มน้ำมัน. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้