เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินของเกษตรกร กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตจังหวัดเชียงราย

   

ผู้แต่ง : สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดเชียงรายฝ่ายกิจการสาขา1

ปี : 2552

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  SB191 ส6ป6

เลขทะเบียน : ZA23326

จำนวนหน้า : 49 หน้า

หัวเรื่อง : 1. การใช้ปุ๋ย. 2. รายงานการวิจัย ธ.ก.ส. 3. กรปลูกข้าว--เชียงราย. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้